Log in
De uitwerking van de kwaliteitscyclus is nu beschikbaar. Bij de ontwikkeling van deze cyclus is sterk rekening gehouden met de wensen van de leden. Waar de focus voorheen op procesmatige praktijkvoering lag, ligt deze nu meer op de vakinhoudelijke onderwerpen.
Redactie

De cyclus

Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus is een zelfevaluatie, waarbij men doelen stelt die aansluiten bij de praktijk (maatwerk) en het continu verbeteren van gestelde doelen. De cyclus bestaat vervolgens uit:
  • Kwaliteitstoets, voor praktijken die nog niet in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1;

of

  • Visitatie, voor praktijken die in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1;
  • Kwaliteitsgesprekken om de ontwikkeling op door de praktijk gestelde doelen te monitoren vinden plaats in het tweede en derde jaar.
Na de kwaliteitstoets of visitatie ontvangt de praktijk een certificaat dat drie jaar geldig is.
Meer informatie over de kwaliteitscyclus vind je op www.nvlf.nl/kwaliteitscyclus. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ondersteunende documenten, zoals de zelfevaluatie en het plan van aanpak.