Lees verder
De uitwerking van de kwaliteitscyclus is nu beschikbaar. Bij de ontwikkeling van deze cyclus is sterk rekening gehouden met de wensen van de leden. Waar de focus voorheen op procesmatige praktijkvoering lag, ligt deze nu meer op de vakinhoudelijke onderwerpen.
Redactie

De cyclus

Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus is een zelfevaluatie, waarbij men doelen stelt die aansluiten bij de praktijk (maatwerk) en het continu verbeteren van gestelde doelen. De cyclus bestaat vervolgens uit:
  • Kwaliteitstoets, voor praktijken die nog niet in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1;

of

  • Visitatie, voor praktijken die in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1;
  • Kwaliteitsgesprekken om de ontwikkeling op door de praktijk gestelde doelen te monitoren vinden plaats in het tweede en derde jaar.
Na de kwaliteitstoets of visitatie ontvangt de praktijk een certificaat dat drie jaar geldig is.
Meer informatie over de kwaliteitscyclus vind je op www.nvlf.nl/kwaliteitscyclus. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ondersteunende documenten, zoals de zelfevaluatie en het plan van aanpak.

Veel gestelde vragen

Hieronder lees je al een aantal antwoorden op vragen die zijn gesteld door leden:
Wat is het doel van de kwaliteitscyclus?
Het reflecteren op het eigen handelen en dat van eventuele collega’s en medewerkers in de praktijk, het continu optimaliseren van de professionele beroepshouding en het ontwikkelen van de praktijkvisie in relatie tot kwaliteit, effectiviteit van behandelen en zorginnovatie passend binnen de marktontwikkelingen.
Hoe is de kwaliteitscyclus tot stand gekomen?
De NVLF heeft, samen met een aantal leden en auditbureaus, gewerkt aan de doorontwikkeling van de kwaliteitstoets. De concept-stukken zijn continu afgestemd met de statutaire commissies SEB en Vakinhoud. Het verenigingsbestuur werd voortdurend op de hoogte gehouden over de voortgang. Ook de zorgverzekeraars zijn regelmatig door de NVLF geïnformeerd over de doorontwikkeling.
Wanneer gaat de kwaliteitscyclus in?
Vanaf 2020 wordt de (vrijwillige) Kwaliteitstoets Logopedie vervangen door de Kwaliteitscyclus, daardoor komt de kwaliteitstoets overigens niet te vervallen. De Kwaliteitstoets wordt onderdeel van de kwaliteitscyclus voor praktijken die nog niet in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat. Deelname aan de Kwaliteitscyclus is ook op vrijwillige basis.
Gaat de kwaliteitscyclus mij meer tijd en geld kosten?
Nee. Ondanks dat er jaarlijks een contactmoment zal zijn met een auditor, wegen deze inspanningen niet op tegen die van de huidige Kwaliteitstoets. Uit ervaring weten we dat de praktijk voor een audit alle dossiers gaat controleren, wat de nodige tijd kost. Tijdens de visitatie van de Kwaliteitscyclus zal de auditor niet meer at random dossiers controleren. De praktijk selecteert de dossiers die met de auditor worden besproken. Door minder tijd te vragen van de auditor, gaan ook de kosten omlaag.
Als je andere vragen hebt over de Kwaliteitscyclus horen we dat graag. Stuur jouw vraag naar logopedie@nvlf.nl.