Log in
De uitwerking van de Kwaliteitscyclus is vanaf nu beschikbaar op de website van de NVLF. Ook de ondersteunende documenten, zoals de zelfevaluatie en het reglement 2020, zijn gepubliceerd.

Klik hier voor de uitwerking van de Kwaliteitscyclus. De ondersteunende documenten vind je hier in het blauwe blok aan de rechterkant.

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitscyclus is sterk rekening gehouden met de wensen van de leden van de NVLF. Waar de focus voorheen op procesmatige praktijkvoering lag, ligt deze nu meer op de vakinhoudelijke onderwerpen.

Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus is een zelfevaluatie, waarbij je doelen stelt die aansluiten bij de praktijk (maatwerk) en het continu verbeteren van deze doelen.
De cyclus bestaat vervolgens uit:

  1. De kwaliteitstoets (voor praktijken die nog niet in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1) of een visitatie (voor praktijken die in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1);