Log in

Aan het begin van de coronacrisis heeft het KP de regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening opgezet. Deze regeling maakt het mogelijk om eenmalig 8 punten op te voeren voor het omschakelen naar online behandeling. Wil je deze punten toevoegen aan je portfolio? Doe dat dan vóór 28 februari.

Over deze regeling
Op dit moment worden paramedici door de corona uitbraak volop geconfronteerd met iets dat niet is voorzien, worden zij voor een voldongen feit geplaatst en hebben zij feitelijk te maken met een overmachtsituatie. Om cliënten in deze situatie te kunnen blijven behandelen hebben zij in een razend tempo moeten uitvinden hoe zij behandelingen online konden vormgeven. Vaardig worden in digitaal behandelen kost extra tijd en energie. Het omvormen van het zorgaanbod gebeurt individueel maar ook wel groepsgewijs. Met succes overigens: behandelingen lijken grotendeels door te kunnen gaan.​

Lees