Log in

2020 was ook voor het KP anders dan anders, niet alleen vanwege de situatie rondom corona, maar ook omdat op 1 juli 2020 een nieuwe set Kwaliteitscriteria is geïntroduceerd. Lees hierover in het KP Jaarverslag 2020.

In 2020 nam het Kwaliteitsregister vanwege corona diverse maatregelen om geregistreerden en scholingsaanbieders te ondersteunen. Herregistratie is mogelijk gehouden voor paramedici met compensatie in tijd & werkervaring en compensatie voor deskundigheidsbevordering. Vorig jaar was er een piek in het aantal herregistraties.

Groene knop
Om paramedici de mogelijkheid te geven alvast te profiteren van de activiteiten uit de nieuwe set konden zij op een ‘groene knop’ drukken. Bij de vernieuwde activiteiten zijn administratieve lasten verminderd, wordt uitgegaan van vertrouwen en in sommige gevallen leveren activiteiten méér punten op. Bijna 14.000 geregistreerden hebben op deze groene knop gedrukt. Verder is het gebruiksgemak