Log in

Op dinsdag 15 september organiseert de NVLF in samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici een webinar waarin Karin Verkleij van het KP en Yvonne Brookman van de NVLF jullie vragen over de nieuwe kwaliteitscriteria beantwoorden.

Stel hier alvast je vragen voor het webinar.

Sinds 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria. In de criteria staat beschreven waar je als logopedist aan moet voldoen om geregistreerd te worden of te blijven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het gaat dan om criteria voor werkervaring en deskundigheidsbevordering. De nieuwe set heeft veel voordelen ten opzichte van de oude. Zo zijn de activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast. Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft bewust de koers gezet op vereenvoudiging van de activiteiten en