Log in

In 2023 start de NZa met twee kostenonderzoeken. Het doel hiervan is om de prestaties en tarieven voor het eerstelijnsverblijf (ELV) en een deel van de GZSP (geneeskundige zorg specifieke patiëntengroepen) te herijken per januari 2025.  Vanaf juni 2023 tot en met december 2023 voert de NZa een kostenonderzoek uit voor een aantal prestaties in de GZSP en vergelijkbare prestaties binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft dus niet een kostenonderzoek naar de eerstelijns logopedie gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet.

De NZa heeft verschillende signalen ontvangen dat de uurtarieven in de GZSP als knellend worden ervaren. Ook is de GZSP nieuw binnen de Zorgverzekeringswet en sterk in ontwikkeling. Dit kostenonderzoek met tariefherijking is nodig om ervoor te zorgen dat de tarieven blijven aansluiten bij de praktijk.
Als je instelling is geselecteerd om deel te nemen aan het kostenonderzoek voor de GZSP en/of de Wlz crisiszorg vv,