Log in
Het gezamenlijke kostenonderzoek voor de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, oefentherapie en logopedie is bijna afgerond. Op dit moment wordt nog gecontroleerd of de gegevens compleet zijn en kloppen.

Voor logopedisten worden 68 ingevulde vragenlijsten meegenomen in de eindrapportage. Dat is voldoende om een goed beeld te krijgen van alle belangrijke uitkomsten (onder meer de kostprijs per zitting, personeels- en praktijkkosten en productiviteit). Een team van Gupta Strategists werkt verder aan de analyse en rapportage. Naast de analyse van de vragenlijsten wordt ook gekeken naar de effecten op de premie en de volumebeheersing.

Gupta Strategists streeft ernaar de conceptrapportage begin januari met alle opdrachtgevers te bespreken, zodat het onderwerp in het eerste bestuurlijk overleg op 28 januari  2020 op de agenda komt. De beroepsgroepen en verzekeraars besluiten vervolgens samen hoe zij de resultaten met hun achterban gaan delen. Eventuele nieuwe afspraken zullen gelden vanaf 1 januari 2021.

We bedanken alle praktijken die een bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd