Log in
De NVLF heeft onlangs bij alle logopedisten werkzaam in de eerstelijn de agb-code opgevraagd. Met het opvragen van deze code kan de NVLF gegevens met Vektis uitwisselen. De koppeling zorgt ervoor dat je de registraties en herregistraties in één van de NVLF-registers niet meer aan Vektis en de zorgverzekeraars hoeft door te geven.
Redactie

Omdat de NVLF periodiek de gegevens aan Vektis doorgeeft adviseert de NVLF om de eerste registratie ook zelf door te geven bij Vektis. Zo voorkom je dat er een hiaat in de registratieperiode ontstaat en dat jouw declaraties worden afgewezen.