Log in

In de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking zijn slikproblemen een veelvoorkomend probleem. De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument dat zorgverleners en patiënten/cliënten kan ondersteunen in de zorg en besluitvorming rondom dit thema.

Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument is het inventariseren van actuele problemen, oftewel knelpunten, die ervaren worden in de praktijk. Eén van de manieren waarop we dat doen is door het versturen van een digitale vragenlijst. Deze knelpunten worden door de toekomstige werkgroep gebruikt voor het opstellen en prioriteren van uitgangsvragen voor de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument.

Werk je in de zorg voor ouderen en/of voor mensen met een verstandelijke beperking? Ben je vertegenwoordiger van cliënten in de ouderenzorg of