Log in

Parkinson is één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen. In 2019 waren in Nederland 52.900 mensen gediagnostiseerd met parkinsonisme, waarvan er 6100 dat jaar nieuw gediagnosticeerd werden (Volksgezondheid en zorg). Deze prevalentie is al jaren constant. In 2019 jaar overleden 1919 mensen aan parkinsonisme. Symptomen waar mensen met parkinsonisme mee te maken krijgen zijn zowel motorisch (stijfheid, rigiditeit, tremor, problemen met lopen en balans) als niet-motorisch (cognitieve achteruitgang, angst- en stemmingsklachten, slaapproblemen). Vanwege deze symptomen zijn de palliatieve behandelingen zoals beschreven in de richtlijnen palliatieve zorg niet altijd mogelijk en zijn specifieke aanbevelingen noodzakelijk.

De recent ontwikkelde richtlijn Ziekte van Parkinson (2020) beschrijft o.a. de zorg in de palliatieve fase. Deze adviezen zijn met name gericht op de tweede lijn. Zodoende is initiatief genomen om aanvullende modules te maken waar ook de eerste lijn mee kan werken.

Ontwikkeling van richtlijnmodules
Om ontwikkeling van de richtlijnmodules zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de