Lees verder

Parkinson is één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen. In 2019 waren in Nederland 52.900 mensen gediagnostiseerd met parkinsonisme, waarvan er 6100 dat jaar nieuw gediagnosticeerd werden (Volksgezondheid en zorg). Deze prevalentie is al jaren constant. In 2019 jaar overleden 1919 mensen aan parkinsonisme. Symptomen waar mensen met parkinsonisme mee te maken krijgen zijn zowel motorisch (stijfheid, rigiditeit, tremor, problemen met lopen en balans) als niet-motorisch (cognitieve achteruitgang, angst- en stemmingsklachten, slaapproblemen). Vanwege deze symptomen zijn de palliatieve behandelingen zoals beschreven in de richtlijnen palliatieve zorg niet altijd mogelijk en zijn specifieke aanbevelingen noodzakelijk.

De recent ontwikkelde richtlijn Ziekte van Parkinson (2020) beschrijft o.a. de zorg in de palliatieve fase. Deze adviezen zijn met name gericht op de tweede lijn. Zodoende is initiatief genomen om aanvullende modules te maken waar ook de eerste lijn mee kan werken.

Ontwikkeling van richtlijnmodules
Om ontwikkeling van de richtlijnmodules zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in ervaren rondom de palliatieve zorg voor mensen met Parkinson. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnmodules uitgewerkt.

Knelpuntenenquête
Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Op basis van literatuur zijn al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt u gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten rondom palliatieve zorg voor mensen met Parkinson aangeven.

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 5 november 2021. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Deze enquête is uitgezet door het Integraal Kankercentrum Nederland
(namens drs. Danny Hommel, specialist ouderengeneeskunde en Cindy van den Berg Msc., adviseur (richtlijnen) palliatieve zorg en dr. W. Annefloor van Enst Adviseur richtlijnontwikkeling)