Log in

Om ontwikkeling van herziene richtlijn ‘Palliatieve zorg voor mensen met Dementie’ zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk worden zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij ervaren rondom de palliatieve zorg voor mensen met dementie. Help mee en deel jouw kennis en ervaring. 

Knelpuntenenquête  
Vul deze knelpuntenenquête in, zodat de knelpunten geïnventariseerd worden. De belangrijkste knelpunten worden verwerkt in de richtlijnmodules. 

De knelpuntenenquête is tot uiterlijk 10 oktober 2021 in te vullen via de bovenstaande link. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen door jouw e-mailadres achter te