Log in
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) wordt op korte termijn gestart met de modulaire herziening van de multidisciplinaire richtlijn ‘Spastische cerebrale parese bij kinderen’. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De richtlijn Spastische Cerebrale Parese bij kinderen is in 2006 ontwikkeld en bestaat uit ruim 70 modules waarvan in 2015 10 modules en in 2018 1 module is herzien. Herziening is noodzakelijk vanwege het beschikbaar komen van nieuwe evidence, nieuwe technieken en nieuwe meetinstrumenten. Ook zullen twee nieuwe modules worden ontwikkeld.

De invulling is afhankelijk van de opbrengsten uit de Invitational conference.

De NVLF zoekt een logopedist die mee wil doen aan de Invitational conference. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

De Invitational conferencevindt online plaats op Vrijdag 6 mei 2022 van 15:00 tot 17:00 uur.

Aanmelden