Lees verder
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) wordt op korte termijn gestart met de modulaire herziening van de multidisciplinaire richtlijn ‘Spastische cerebrale parese bij kinderen’. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De richtlijn Spastische Cerebrale Parese bij kinderen is in 2006 ontwikkeld en bestaat uit ruim 70 modules waarvan in 2015 10 modules en in 2018 1 module is herzien. Herziening is noodzakelijk vanwege het beschikbaar komen van nieuwe evidence, nieuwe technieken en nieuwe meetinstrumenten. Ook zullen twee nieuwe modules worden ontwikkeld.

De invulling is afhankelijk van de opbrengsten uit de Invitational conference.

De NVLF zoekt een logopedist die mee wil doen aan de Invitational conference. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

De Invitational conferencevindt online plaats op Vrijdag 6 mei 2022 van 15:00 tot 17:00 uur.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Meld je dan vóór 29 maart aan via Guus Reuter, g.reuter@nvlf.nl met daarbij een korte toelichting op je werkervaring zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.

Voor vragen mail naar Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl.

Ambitie 
De herziening van de multidisciplinaire richtlijn Spastische Cerebrale Parese bij kinderen sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 dicht bij de cliënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (de juiste zorg op de juiste plek). Lees meer over deze ambitie op https://www.nvlf.nl/ambitie2/.