Log in

Verenso is recent, in samenwerking met de afdeling ouderengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de universiteit van Maastricht, gestart met de ontwikkeling van twee multidisciplinaire beschrijvingen van goede zorg voor de kortdurende herstelgerichte zorg. Het betreft de onderwerpen CVA en heupfractuur. Het project wordt gefinancierd door ZonMw, programma Beter thuis. Er is op dit moment sprake van grote variatie in het handelen van zorgverleners en er is behoefte aan landelijke standaarden van goede zorg voor de kortdurende herstelgerichte zorg. De beschrijvingen van goede zorg richten zich op de Geriatrische revalidatie zorg (GRZ) en hebben als doel om professionals in verpleeghuisorganisaties te ondersteunen bij behandeling van patiënten met een CVA. De zorgvraag van de patiënt staat hierbij centraal.

We starten het project met een knelpunteninventarisatie. Dit doen we onder andere middels het uitzetten van een vragenlijst bij alle betrokken partijen. Graag