Log in

Hoewel jij je best doet om goede logopedische zorg te leveren, kan het zijn dat de cliënt een klacht heeft en dat je er met hem of haar niet uitkomt. De cliënt kan zich dan wenden tot het Klachtenloket Paramedici (KLP). Elk half jaar deelt het KLP de klachtencasuïstiek (uiteraard volledig geanonimiseerd) zodat de beroepsvereniging en collega-logopedisten hiervan kunnen leren.

In totaal zijn in 2021 zeven klachten over logopedisten ingediend. Hieronder lees je om welke klachten het gaat en welke verbetermaatregelen zijn genomen n.a.v. de klacht.

Klacht: Zonder medeweten van een ouder met gezag is een kind ingeschreven, behandeld en uitgeschreven bij een logopedispraktijk.

Verbetermaatregel: Bij aanmelding van minderjarigen worden gezaghebbenden om toestemming gevraagd.