Lees verder

Hoewel jij je best doet om goede logopedische zorg te leveren, kan het zijn dat de cliënt een klacht heeft en dat je er met hem of haar niet uitkomt. De cliënt kan zich dan wenden tot het Klachtenloket Paramedici (KLP). Elk half jaar deelt het KLP de klachtencasuïstiek (uiteraard volledig geanonimiseerd) zodat de beroepsvereniging en collega-logopedisten hiervan kunnen leren.

In totaal zijn in 2021 zeven klachten over logopedisten ingediend. Hieronder lees je om welke klachten het gaat en welke verbetermaatregelen zijn genomen n.a.v. de klacht.

Klacht: Zonder medeweten van een ouder met gezag is een kind ingeschreven, behandeld en uitgeschreven bij een logopedispraktijk.

Verbetermaatregel: Bij aanmelding van minderjarigen worden gezaghebbenden om toestemming gevraagd.

Klacht: De cliënt is het niet eens met het zonder toestemming doorsturen van informatie over de behandeling. Daarnaast is hij/zij ontevreden over het stopzetten van de behandeling (door de organisatie).

Verbetermaatregel: Goed luisteren naar de bezwaren van de cliënt en begrip tonen voor diens standpunt. Maar ook eerlijk aangeven aan welke regels jij je als zorgprofessional hebt te houden, dus wat je minimaal moet delen om goede zorg te kunnen verlenen.

Klacht: De cliënt is het niet eens met een factuur voor een telefonische afspraak.

Verbetermaatregel: De klacht is enkel met een medewerker besproken, de praktijkhouder had dit graag zelf met de cliënt opgelost.

Klacht: Ouders hadden slecht/geen contact met logopedist over de situatie van hun zoon en voelen zich niet gehoord.  Zij hebben geen excuus of uitleg gekregen over het handelen of reden van situatie. Daarnaast konden zij geen informatie vinden over het indienen van een klacht.  

Verbetermaatregel: Informatie over klachtentraject wordt aangepast en aangevuld.

Klacht: Cliënt voelde zich tijdens de intake aangetast in zijn/haar privacy. De logopedist bleef doorvragen ondanks dat de cliënt aangaf informatie niet te willen delen.

Verbetermaatregel: Bij de intake wordt besproken dat bepaalde informatie wordt ingewonnen t.b.v. de gewenste behandeling.

Klacht: De logopedist geeft zijn/haar mening over Covid en de regering, welke neigt naar complottheorie. De cliënt wenst geen direct contact meer en geen behandeling.

Verbetermaatregel: De logopedist zal zijn/haar eigen mening voor zich houden.

Klacht: Onvolledige niet eerlijke informatie en incorrecte opstelling/houding van de logopedist t.o.v. ouders. Afspraken worden niet nagekomen en er is te weinig tijd en aandacht voor behandeling client (telefoneren en administratie). Vervolgens wordt de behandeling beëindigd door de logopedist.

Verbetermaatregel: Vooraf helder uitleg geven over de behandeling en bijhorende werkzaamheden.

Over het Klachtenloket Paramedici
Vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben je als zorgaanbieder verplicht om de zaken rondom klachten en geschillen te organiseren. Door de oprichting van het klachtenloket Paramedici heeft KP dit in één keer voor alle paramedici geregeld. Je hebt er zelf geen omkijken naar en het is onafhankelijk. Lees hier wat het KLP voor jou als logopedist kan betekenen.