Log in
Afgelopen week heeft de NVLF een kennismakingsgesprek gevoerd met Aad de Groot. De Groot is sinds 1 juni 2019 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW Zorgverzekeraar. Lees hier een verslag van het gesprek.

DSW

Namens DSW waren naast Aad de Groot ook relatiebeheerders Carlo Rozema en Tom Altink aanwezig bij de digitale bijeenkomst.

Namens de NVLF namen Michel Dutrée (voorzitter) en Marliek Schulte ( beleidsadviseur) deel aan het overleg.

  • Na de kennismaking zijn verschillende onderwerpen besproken, zoals:
  • Visie van DSW op de ontwikkeling van de eerstelijnszorg, paramedische zorg en logopedie;
  •  Corona en de gevolgen voor de logopedie;
  • Ontwikkelingen rondom het Bestuurlijk Akkoord;
  • Kostenonderzoek paramedische zorg;
  • Wachtlijsten en vacatures binnen de logopedie;
  • Plannen rondom de contractering logopedie 2021.

Oren en ogen van de gezondheidszorg

De NVLF kijkt terug op een prettig en open gesprek. DSW ziet de eerstelijnszorg en dus ook logopedie als een zeer waardevolle schakel binnen de gezondheidszorg.  Aad de Groot verwoordde het als volgt: “