Log in

Afgelopen week hebben verenigingsmanager Boudewijn de Ridder en beleidsadviseur Marliek Schulte een positief kennismakingsgesprek gehad met Anne-Wietske Enequist, de nieuwe beleidsmedewerker van het ministerie van VWS.

Anne-Wietske heeft een brede ervaring binnen de gezondheidszorg. Voor haar aanstelling bij VWS heeft zij gewerkt als beleidsmedewerker bij de NZa en in een regionaal ziekenhuis. Deze brede werkervaring was goed merkbaar bij het bespreken van de onderwerpen.

Na een korte kennismaking heeft de NVLF uitgebreid de ambities 2021-2027 toegelicht.  Ook zijn uiteraard de zorgen van de logopedisten over de onderwerpen ‘vacatures en wachtlijsten binnen de logopedie’ en de tariefsontwikkeling  toegelicht.