Log in
Afgelopen week hebben voorzitter Michel Dutrée en beleidsadviseur Marliek Schulte een positief gesprek gehad met de directeur en een programmamanager van InEen, de vereniging waarbij huisartsendienstenstructuren, gezondheidscentra, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra en ROS’en zijn aangesloten.
Redactie

Tijdens het overleg heeft de NVLF uitgebreid verteld over de diverse werkvelden met de vele verschillende patiëntengroepen binnen de logopedie. Ook verschillende ontwikkelingen in het vakgebied, zoals de bestuurlijke afspraken paramedici en het kwaliteitsbeleid van de NVLF, zijn in het gesprek aan bod gekomen.

InEen heeft ook haar uiteenlopende aandachtsgebieden en programma’s, zoals de acute zorg, ouderen, GGZ en persoonsgerichte zorg, toegelicht. Vanzelfsprekend is het onderwerp de Juiste Zorg op de Juiste Plek uitgebreid aanbod gekomen. Tenslotte is dit een onderwerp waarbij we allebei betrokken zijn.

Huisartsen betrekken bij regionale initiatieven

De NVLF bracht ter sprake dat er landelijk steeds vaker regionale initiatieven ontstaan. Eén van de signalen die we ontvangen uit het werkveld is dat het lastig is om de huisarts te betrekken bij de regionale initiatieven. InEen herkent dat signaal en adviseert ons te richten op een specifieke patiëntengroep. Dan kun je duidelijk formuleren wat je precies van de huisarts verwacht. Met