Log in

Boudewijn de Ridder (Verenigingsmanager) en Marliek Schulte (beleidsadviseur) hadden 2 maart een positief kennismakingsgesprek met twee nieuwe contactpersonen voor de paramedische zorg op het ministerie van VWS.

Maaike Wijnhoud,  werkt al een aantal jaren op het ministerie. Sinds kort is zij de coördinator paramedische zorg, geboortezorg en mondzorg.  Eveline Monteiro Semedo werkt sinds een aantal maanden als beleidsmedewerker. Hiervoor was zij werkzaam als zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg. Deze brede werkervaring was goed merkbaar bij het bespreken van de onderwerpen.

Na een korte kennismaking heeft de NVLF aan de hand van de ambities NVLF 2021-2027  het werkveld en de problematiek in de logopedie toegelicht.  Zo zijn de zorgen van de logopedisten over de onderwerpen ‘vacatures en wachtlijsten binnen de logopedie’, de tariefsontwikkeling, en de toename