Log in

De komende maanden organiseert “Dementiezorg voor Elkaar” kennisbijeenkomsten over de Zorgstandaard Dementie. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar, experts en mensen uit de praktijk lichten toe hoe je aan de slag kunt met een aspect uit de Zorgstandaard Dementie.
Ook logopedisten zijn welkom om deel te nemen aan deze gratis online kennisbijeenkomsten. Deze kunnen als niet-geaccrediteerde bijscholing opgevoerd worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. We raden je aan om de aanbieder na afloop te vragen om een certificaat of bewijs van deelname. Als een certificaat niet lukt, kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens het webinar vijf foto’s te maken. Lees meer over hoe je dit doet en hoe je deelname aan een webinar kan laten zien.

Het gaat om de volgende drie bijeenkomsten:
• Randvoorwaarden voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg
De Zorgstandaard Dementie noemt een aantal randvoorwaarden voor goede