Lees verder

De komende maanden organiseert “Dementiezorg voor Elkaar” kennisbijeenkomsten over de Zorgstandaard Dementie. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar, experts en mensen uit de praktijk lichten toe hoe je aan de slag kunt met een aspect uit de Zorgstandaard Dementie.
Ook logopedisten zijn welkom om deel te nemen aan deze gratis online kennisbijeenkomsten. Deze kunnen als niet-geaccrediteerde bijscholing opgevoerd worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. We raden je aan om de aanbieder na afloop te vragen om een certificaat of bewijs van deelname. Als een certificaat niet lukt, kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens het webinar vijf foto’s te maken. Lees meer over hoe je dit doet en hoe je deelname aan een webinar kan laten zien.

Het gaat om de volgende drie bijeenkomsten:
• Randvoorwaarden voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg
De Zorgstandaard Dementie noemt een aantal randvoorwaarden voor goede dementiezorg en ondersteuning. In deze sessie zoomen we in op netwerksamenwerking en casemanagement. Ook staan we stil bij de mogelijkheden van domeinoverstijgende financiering.
Donderdag 22 april, 15.00 – 17.00 uur.
Meer informatie.
Meld je hier aan.

• Vergeet ons niet! 3 bijzondere doelgroepen
De Zorgstandaard besteedt specifieke aandacht aan drie bijzondere groepen, omdat door verschillende oorzaken dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is én omdat hun situatie vaak verschilt van ouderen met dementie. Deze kennisbijeenkomst gaat in op jonge mensen met dementie, migranten met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Donderdag 27 mei, 15.00 – 17.00 uur
Meld je hier aan.

• De rode draad: de terugkomende onderwerpen
Dementie is een jarenlang proces. In dit proces komen een aantal onderwerpen voortdurend terug. In deze kennisbijeenkomst besteden we daar aandacht aan. Zoals: de proactieve zorgplanning, hoe om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden, het belang en de kansen van samen beslissen en goede informatievoorziening in de regio. Heb je direct te maken met mensen met dementie en hun naasten, dan krijg je hier waardevolle tips voor je werk!
Donderdag 17 juni, 15.00-17.00 uur
Meld je hier aan.