Log in

Het NHG heeft de Kennisagenda Covid-19 Huisartsgeneeskunde gepubliceerd. De NVLF heeft aan deze kennisagenda meegewerkt.

In de Kennisagenda Covid-19 Huisartsgeneeskunde worden de 10 meest relevante en urgente kennislacunes rondom Covid-19 gepresenteerd. Het NHG hoopt dat de lijst met geprioriteerde kennislacunes de komende tijd richting kan geven aan wetenschappelijk onderzoek naar Covid-19 en zullen bijdragen aan meer kennis

Bekijk de Kennisagenda Covid-19 Huisartsgeneeskunde hier:  https://www.nhg.org/kennisagenda-covid19.