Log in

De meerkostenbijdrage kan vanaf begin 2021 worden aangevraagd. Via Vecozo zal dit, net als de CB, weer centraal worden geregeld. Als praktijkhouder hoef je geen overzicht van de gemaakte kosten aan te leveren. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het nog vast te stellen percentage en de hoogte van de jaaromzet van 2020. Het gaat dus om een eenmalige bijdrage. De bijdrage zal in 2021 worden uitgekeerd. Het exacte moment van uitbetaling is nog onbekend.