Log in

Graag delen we de door EPPA opgestelde Kamervragen over het bericht: ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’

1. Bent u bekend met het artikel ‘Kinderen wachten soms langer dan jaar op logopedie: Gevolgen worden onderschat’? 1)
2. Wat zijn de meest recente cijfers van de wachtlijsten bij logopedie? Kunt u deze cijfers onderverdelen in de wachtlijsten in de eerste- en tweedelijnslogopedie en kinderen en volwassenen?
3. Wat zijn de verwachtingen van het aantal praktijken voor logopedie en van de in- en uitstroom van logopedisten en zorgvragers voor de komende jaren? Is er een duidelijk verschil tussen in- en uitstroom in de eerste en tweedelijnslogopedie? Zo ja, wat kan dat verschil verklaren?
4. Hoeveel tijd zijn logopedisten gemiddeld kwijt aan administratieve lasten? In hoeverre heeft dat invloed