Log in

Vorige week, op dinsdag 20 september, presenteerde het kabinet de plannen voor 2023. Zoals in de nieuwsbrief van vorige week toegezegd, zijn die plannen bekeken op het thema zorg, paramedische zorg en logopedie.

De informatie met een relevante selectie uit de begrotingsstukken vind je hier. Het overzicht is tot stand gekomen via het bureau EPPA dat de NVLF ondersteunt bij de politieke belangenbehartiging. Een belangrijk aspect van de stukken is het Integraal Zorgakoord

Het integraal zorgakkoord