Lees verder

Het kabinet presenteerde dinsdag 19 september de plannen voor 2024. Die plannen heeft de NVLF laten bekijken op het thema zorg, paramedische zorg en logopedie en daar is een quickscan van gemaakt.

Er zijn, zoals verwacht mag worden van een demissionair kabinet, weinig tot geen grote relevante beleidswijzigingen of -voornemens gepubliceerd. Wel zijn er beleidswijzigingen op het gebied van databeschikbaarheid en informatieveiligheid. Verder gaat de begroting van VWS in op lopend beleid op het gebied van eerstelijnszorg en het IZA. Tevens is uit de begrotingen VWS en SZW nieuwe informatie over lopende moties en toezeggingen in deze quickscan opgenomen. Het overzicht is tot stand gekomen via het bureau EPPA dat de NVLF ondersteunt bij de politieke belangenbehartiging.