Lees verder
Brengt de coronacrisis ons dichterbij de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen tijd? Hierover gaat de gratis interactieve webinar op 7 juli (16.30u-17.15u), dat wordt georganiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met Skipr.

Opiniemakers Sophie Bijloos en Danka Stuijver gaan tijdens deze webinar in gesprek over actuele vragen als:

  • Is e-health de nieuwe norm?
  • Is dit het moment om preventie te belonen?
  • Hoe kunnen we ook buiten crisistijd slimmer samenwerken in de zorg?

Lees hier meer informatie over deze webinar. Aanmelden kan hier.

Voortgangsbrief minister Van Rijn

Afgelopen week stuurde minister van Rijn een voortgangsbrief  aan de Tweede Kamer over De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Deze brief focust vooral op de zaken die in het afgelopen jaar zijn ondersteund, gerealiseerd of in gang gezet door het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Zo gaat hij in op de stand van zaken van de regiobeelden die zorgpartijen samen hebben opgesteld. De regiobeelden vormen een belangrijke basis voor domeinoverstijgende samenwerking en de vervolgstappen die in de komende tijd gezet kunnen en moeten worden. Daarnaast geeft de minister ook aandacht aan de resultaten van de subsidieregeling JZOJP van ZonMw, de eerste kennisagenda die op 24 juni is gepubliceerd en de community of practice die nog elke dag groeit.
Nieuwe fase
In de brief merkt de minister op dat de beweging langzaam een nieuwe fase bereikt, waarin de focus meer moet komen te liggen op de transformatie in de praktijk, implementatie en organiseerbaarheid. Met extra aandacht voor samenwerking, preventie, innovatie en ehealth. De lessen uit de coronacrisis kunnen hierbij betrokken worden.

Lees de voortgangsbrief over de Juiste Zorg op de Juiste Plek hier.

Nieuwsupdate JZOJP

Meer lezen over het laatste nieuws rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Lees hier de Nieuwsupdate van JZOJP van maandag 29 juni.