Log in

Sinds een aantal jaren biedt de NVLF haar leden met een eigen praktijk een juridische bedrijfsscan aan. Tijdens deze scan wordt tijdens een telefonisch interview de organisatie van jouw praktijk vanuit een juridisch perspectief doorgenomen.

Je kunt hierbij denken aan de zakelijke verzekeringen die je hebt afgesloten en de protocollen die jouw praktijk heeft als het bijvoorbeeld gaat om de bescherming van de privacy. Tijdens dit gesprek krijg je al tips om de organisatie van de praktijk te verbeteren. Achteraf krijg je deze tips ook nog toegestuurd.

Het interview wordt afgenomen door een jurist die is verbonden aan advocatenkantoor Van As. Zij zijn geen partij in het verkopen van verzekeringen en diensten.


Interesse?

De ervaringen met de juridische bedrijfsscan zijn positief.