Log in

Vorige week hebben jullie hier ook al een mail over gehad, maar voor de zekerheid delen we het ook in de nieuwsbrief: de ledenenquête komt eraan!

De maatschappij en het vak logopedie veranderen snel en er zijn diverse visies op de ontwikkeling van het vakgebied. Wat verwacht jij daarin van jouw beroepsvereniging? Op welke manier kan de NVLF jou als lid het beste ondersteunen? Wat zijn naar jouw idee de thema’s waar de vereniging zich mee bezig moet houden? Bepaal mede de koers en keuzes van jouw eigen beroepsvereniging. Jouw mening is belangrijk.

Via een uitgebreide ledenenquête horen wij graag wat jij verwacht van jouw lidmaatschap van de NVLF. Met de antwoorden willen wij onze vereniging verder versterken en verbeteren.