Lees verder

Vorige week hebben jullie hier ook al een mail over gehad, maar voor de zekerheid delen we het ook in de nieuwsbrief: de ledenenquête komt eraan!

De maatschappij en het vak logopedie veranderen snel en er zijn diverse visies op de ontwikkeling van het vakgebied. Wat verwacht jij daarin van jouw beroepsvereniging? Op welke manier kan de NVLF jou als lid het beste ondersteunen? Wat zijn naar jouw idee de thema’s waar de vereniging zich mee bezig moet houden? Bepaal mede de koers en keuzes van jouw eigen beroepsvereniging. Jouw mening is belangrijk.

Via een uitgebreide ledenenquête horen wij graag wat jij verwacht van jouw lidmaatschap van de NVLF. Met de antwoorden willen wij onze vereniging verder versterken en verbeteren.

Op de laatste ledenenquête, in 2018, ontvingen wij 1320 reacties (zo’n 24% van de leden toen). Wij streven ernaar om dit jaar dat aantal ver voorbij te gaan.

De uitvoering van de online-enquête wordt verzorgd door bureau Noordam & De Vries. Later deze week van hen een e-mail met daarin een link naar het enquêteformulier. Je hebt tot vrijdag 25 juni 2021 de tijd om het in te vullen, maar ons verzoek en advies is om het zo snel mogelijk te doen.

De uitkomsten van het ledenonderzoek delen wij uiteraard via de website, nieuwsbrief en sociale media van de NVLF.

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!