Log in
Het NVLF jaarverslag van 2018 laat zien hoeveel er gebeurd is het afgelopen jaar. De problematiek omtrent de administratieve lasten, het salaris en de openstaande functies zijn de grootste speerpunten geweest. Ondanks die problematiek zien we een grote betrokkenheid bij de logopedisten voor hun vak, patiënten en onze vereniging.
Redactie

‘2018 is inmiddels overgegaan in 2019. De zorgen over groeiende wachtlijsten door lang openstaande vacatures, het verminderend enthousiasme voor het werk en de onvrede over de waardering zijn niet verdwenen. De motivatie van de NVLF daar wat aan te veranderen is onveranderd.’ – Michel Dutrée, voorzitter NVLF.

Het jaarverslag van 2018 van de NVLF is door de ledenraad en het verenigingsbestuur vastgesteld bij vergadering op 19 maart 2019. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Bij de overige gegevens is tevens de controleverklaring van de accountant opgenomen.

Bekijk hier het jaarverslag 2018

Overige jaarverslagen, jaarplannen en reglementen zijn hier te vinden.