Log in
De Ledenraad en het verenigingsbestuur hebben onlangs het jaarplan en begroting 2020 voor de NVLF vastgesteld. Het jaarplan beschrijft in hoofdlijnen wat het bureau gaat doen.

Begroting
Er is een negatief exploitatieresultaat van € 304.000 voor 2020. Dit is niet structureel, maar hiermee verlagen we wel, bewust, het Eigen Vermogen, naar ongeveer € 700.000 per 31 december 2020.

De grootste verschillen ten opzichte van de begroting 2019 zijn:

  • de verschuiving van inhuur personeelskosten (een eventmanager en een communicatieadviseur) voor het NVLF-jaarcongres van ‘bureau’ naar ‘verenigingsactiviteiten’. Dit wil zeggen dat alle kosten op één plek gealloceerd worden.
  • Er worden minder uren van externen ingehuurd in 2020.
  • PR & Communicatie laat meer beeldmateriaal (video) maken. Dit zijn extra kosten van € 50.000.

De volledige begroting voor 2020 vind je hier.

Jaarplan
Voor het derde jaar wordt een jaarplan op hoofdlijnen gepresenteerd met gebruikmaking van de verdeling van de NVLF-activiteiten over zes rollen: belangenbehartiger, serviceverlener, communicator, deskundigheidsbevorderaar, netwerker en vernieuwer.

Lees het jaarplan 2020 van de NVLF