Lees verder
Het merendeel van de patiënten bij de logopedist komt met een verwijzing (82%) en ongeveer de helft van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud. Gemiddeld hadden patiënten vijftien consulten.

De meest voorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwikkelingsstoornissen en articulatiestoornissen. Het aandeel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is afgenomen. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties.

Het onderzoek

Het rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 23.042 patiënten die in 2019 zijn behandeld in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze worden in dit rapport gepresenteerd naast de jaarcijfers uit eerdere jaren. De jaar- en trendcijfers geven inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Voor deze cijfers zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn.

Download het rapport hier.


Over de samenwerking tussen Nivel en NVLF

Om beter inzicht te krijgen in de behandelgegevens zijn Nivel en de NVLF een samenwerking aangegaan om gegevens van logopediepraktijken op te nemen in Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Dit zijn gegevens die de logopedist routinematig registreert in het elektronisch patiëntendossier volgens de registratierichtlijnen van de NVLF. Het gaat daarbij onder andere om gegevens over de wijze van toegang, de gezondheidsproblemen van de patiënt, het aantal consulten en de evaluatie van de behandeling. Periodiek wordt een extractie van deze gegevens gemaakt uit de software van de logopedist. Deze extractie wordt via een beveiligde route, zonder direct identificerende gegevens zoals namen en adressen, naar Nivel verstuurd. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en het in kaart brengen van landelijke trends in de logopedie.

Voordelen

Steeds meer logopedisten doen mee met Nivel Zorgregistraties. In 2019 zijn er al 95 logopediepraktijken die deelnemen. Deelname aan Nivel zorgregistratie is een verplicht onderdeel bij de visitatie tijdens de kwaliteitscyclus.

Deelname heeft een aantal voordelen:

 1. Gratis spiegelinformatie
  Je ontvangt gratis online spiegelinformatie over de aangeleverde gegevens. Deze informatie geeft je inzicht in de eigen zorgverlening (inhoud van de geleverde zorg, kwaliteit van registreren). Omdat de cijfers heel specifiek zijn (bijvoorbeeld over leeftijd of ziektebeeld) vormen ze een verdieping op de spiegelinformatie die je van zorgverzekeraars krijgt.
 2. Inzicht in je marktwaarde
  Je kunt jouw gegevens vergelijken met collega-logopedisten uit de eerstelijn. Zo krijg je beter inzicht in jouw marktwaarde op de zorgmarkt.
 3. Punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici
  Op basis van je deelname aan NIVEL Zorgregistraties en daadwerkelijke aanlevering van data, krijg je per kalenderjaar tien punten voor het KP. Een eenvoudige manier dus om punten te verkrijgen.
 4. Kwaliteitsinstrument
  Inzicht in je gegevens geeft je de mogelijkheid om de kwaliteit binnen jouw praktijk verder te verbeteren. Je kunt de cijfers met collega’s binnen je praktijk of kwaliteitskring bespreken.

Wil je ook deelnemen aan Nivel Zorgregistraties? Lees hier hoe je je kunt aanmelden.