Log in

IZA: wat betekent het zorgakkoord voor logopedie?

De afgelopen week is steeds meer duidelijk geworden over de inhoud van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), dat het ministerie van VWS met alle partijen in de zorg wil sluiten. Doel is de zorg in de komende jaren betaalbaar te houden en tegelijkertijd de zorg beter toe te snijden op de wensen van de zorgvrager. Wat betekent het IZA voor logopedisten? Is de NVLF betrokken bij de inhoud? Moet de beroepsgroep het akkoord ook ondertekenen? Als antwoord op dergelijke vragen van leden zetten we een aantal aspecten voor je op een rij.   

Geen ondertekenaar

De NVLF is, net als andere beroepsgroepen binnen de paramedische