Log in
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.

De vraag van deze week is: Is het verplicht om het documentnummer (WID-nummer) van het identiteitsbewijs van de cliënt te noteren?

Antwoord:
Ja. De richtlijn dossiervorming zegt hierover het volgende:

  1. De zorgaanbieder stelt de identiteit van de cliënt vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, dat de cliënt hem desgevraagd ter inzage geeft.
  2. De zorgaanbieder neemt aard en nummer van het in het eerste lid bedoelde document in zijn administratie op.