Log in

Het IPO is voor logopedisten niet verplicht in de set kwaliteitscriteria 2020-2025. Met het IPO kun
je 30 punten verdienen voor je KP registratie. Het is op een planmatige manier werken aan jouw
professioneel handelen en bestaat uit een cyclus van 4 fases. Meer informatie kun je vinden in de
set kwaliteitscriteria op pagina 15.