Log in
Per 1 juli 2020 zijn de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Dit houdt onder meer in dat patiënten recht hebben op (kosteloos) online inzage in hun medisch dossier én op een digitaal afschrift van het dossier.

De NVLF heeft bij de verschillende softwareleveranciers de vraag uit staan of zij de gebruikers willen informeren over hoe ver zij zijn met deze verplichting in hun programma’s, zodat de gebruikers tijdig weten dat zij aan de wetgeving kunnen voldoen. De softwareleveranciers hebben laten weten dat zij bezig zijn om deze verplichting in te bouwen in de softwarepakketten.