Log in

De zorg en ondersteuning voor kinderen (-18/18+) met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) duurzaam verbeteren en passend maken, daar wordt aan gewerkt door het programma ‘Wij zien je Wel’ in samenwerking met ouders van kinderen met ZEVMB, verenigd in Stichting Complex Care Unit (2CU).

Eind 2021 werd de ZEVMB- definitie geformuleerd en geeft de norm aan waaraan de zorg voor kinderen met ZEVMB moet voldoen. De ZEVMB heeft als doel om een landelijke norm vast te stellen voor passende ZEVMB-zorg. De zorgstandaard wordt op basis van knelpunten die in de zorg worden ervaren door ouders, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgkantoren ontwikkeld.

De NVLF zoekt 1-5 logopedisten die affiniteit hebben met deze doelgroep en willen meedenken over de inhoud van de ZEVMB-zorgstandaard. Dit zal gaan om een eenmalige (of meerdere) deelname aan een online werksessie. Hier