Lees verder

De zorg en ondersteuning voor kinderen (-18/18+) met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) duurzaam verbeteren en passend maken, daar wordt aan gewerkt door het programma ‘Wij zien je Wel’ in samenwerking met ouders van kinderen met ZEVMB, verenigd in Stichting Complex Care Unit (2CU).

Eind 2021 werd de ZEVMB- definitie geformuleerd en geeft de norm aan waaraan de zorg voor kinderen met ZEVMB moet voldoen. De ZEVMB heeft als doel om een landelijke norm vast te stellen voor passende ZEVMB-zorg. De zorgstandaard wordt op basis van knelpunten die in de zorg worden ervaren door ouders, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgkantoren ontwikkeld.

De NVLF zoekt 1-5 logopedisten die affiniteit hebben met deze doelgroep en willen meedenken over de inhoud van de ZEVMB-zorgstandaard. Dit zal gaan om een eenmalige (of meerdere) deelname aan een online werksessie. Hier is geen vergoeding voor beschikbaar.

Daarnaast zoekt de NVLF 1-2 logopedisten die 1 tot 1,5 dag (of minder) per maand mee willen denken, werken en schrijven aan de ZEVMB-zorgstandaard. Er is mogelijkheid gebruik te maken van een passende vergoeding. De precieze uren verdeling moet nog vastgesteld worden, maar het betreft een gemiddelde inzet van totaal 40 uur welke zal duren tot uiterlijk oktober.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de online werksessies óf de werkgroep?
Meld je dan vóór 7 maart aan bij Guus Reuter (g.reuter@nvlf.nl) met een korte toelichting op jouw werkervaring zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.
Voor meer informatie, mail naar Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl

Heb je affiniteit met de ZEVMB doelgroep en wil je bijdragen aan de input voor de zorgstandaard? Vul dan de vragenlijst in.