Log in

Om het samen beslissen te stimuleren en de patiënt daartoe te activeren zijn de ‘3 goede vragen’ ontwikkeld: https://3goedevragen.nl/  

Om dit te introduceren zijn materialen ontwikkeld. Deze materialen zijn nu nog vooral gericht op huisartsen. De intentie is om dezelfde vragen overal in de zorg te gebruiken. In een campagne om samen beslissen te stimuleren die dit najaar van start gaat zullen ook de paramedische beroepen betrokken worden.

De Patiëntenfederatie is op zoek naar twee logopediepraktijken die de materialen van de drie goede vragen willen gebruiken. Met deze proef willen informatie krijgen over hoe we de materialen van de drie goede vragen aan te passen zodat het aansluit bij de paramedie. De praktijken krijgen een proefpakket uitgestuurd. Nadat ze de materialen uitgeprobeerd hebben, zullen we ze via een vragenlijst en eventueel korte interviews daar vragen over stellen.

Wil jij met je praktijk hieraan meedoen meld je dan aan via