Lees verder

Als een richtlijn in concept klaar is, dan is het belangrijk dat deze getest wordt in de praktijk: in het onderwijs en de zorg. Dit gebeurt tijdens de proefinvoer. Dit levert input op voor de latere bredere implementatie van de richtlijn. Tijdens de proefinvoer werkt een groep gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg gedurende een afgebakende periode met de conceptrichtlijn. Het NJI ontwikkelt deze richtlijn.

Via de NVLF zijn logopedisten gezocht om mee te werken aan deze praktijktoets. Tessa Fennema Haitsma is hiervoor geselecteerd samen met haar maatje Maaike Lanting, die net als zij deel uitmaakt van het DyslexieNetwerk Pento (DNP).

Tessa: “Dankzij deze richtlijn kan er zorg- en onderwijsbreed worden samengewerkt. De richtlijn besteedt aandacht aan het werk van alle betrokkenen zowel in de zorg (logopedisten , psychologen en orthopedagogen), als in het onderwijs (leraren, intern begeleiders en remedial teachers). Als iedereen werkt op basis van dezelfde richtlijn kunnen we veel beter op elkaar afstemmen en zal ook het onderzoek en de behandeling beter op elkaar afgesteld zijn.

Deze richtlijn kan breed worden ingezet. Nu is er nog sprake van versnippering van richtlijnen en protocollen, waardoor we van elkaar niet goed weten hoe we werken.  Daarnaast zijn in onze ogen dossiers van school niet overal voldoende op orde, zo gaat er veel tijd verloren tussen signaleren en behandelen. Deze richtlijn is bovendien voor PO, VO en MBO; die eenduidigheid gaat ons ook veel opleveren.

Bovendien is er aandacht voor bijzondere situaties zoals onder andere tweetaligheid en hoogbegaafdheid. Deze richtlijn wordt een onderbouwing voor de behandeling van ‘ernstige dyslexie’ . Nu is die er alleen voor ‘enkelvoudige ernstige dyslexie’. In de complexere gevallen gaat het wellicht makkelijker worden om onderzoek naar ernstige dyslexie vergoed te krijgen.

Deze richtlijn is veel meer gericht op het proces dan op de resultaten, het zou echt mooi zijn als we het onderwijs in deze manier van denken mee krijgen; daar zijn ze nog zo gericht op de scores. Hiermee kunnen we betekenisvoller werken.

In het kader van de proefinvoer mag ik werken aan de hand van deze richtlijn en doet mijn maatje dat ook. Iedere twee weken reflecteren we samen op onze ervaringen en vullen we een feedbackformulier in. Daarnaast hebben we twee onlinebijeenkomsten gehad waarin alle specialisten waren vertegenwoordigd, dat heeft al mooie inzichten opgeleverd.

Het is fijn dat ik als logopedist hieraan mee kan doen, we hebben toch onze eigen inzichten en expertise, daar hebben we met elkaar in het Dyslexie Netwerk Pento hard aan gewerkt. Wij zijn toch de specialisten op het terrein van fonemisch bewustzijn en hebben al veel ervaring met psycho-educatie bijvoorbeeld voor het werken aan zelfvertrouwen.

Ik ben echt enthousiast. Ook al is het best wat werk, het levert ook wat op. In de eerste plaats zien we dat we met ons netwerk al heel goed bezig zijn. Maar het scherpt ook mijn gedachten. Ik neem weer de tijd om op mijn eigen manier van werken te reflecteren en dat vind ik heel belangrijk om te blijven doen.

Op basis hiervan ga ik het ook agenderen binnen ons netwerk, zodat iedereen weer een stukje verder komt.

Ik kijk uit naar het resultaat, maar deze testperiode duurt nog tot december. Daarna vindt een herziening plaats en nog een test . Dan komt pas de definitieve versie, dus dat is nog even wachten.”