Log in

Als een richtlijn in concept klaar is, dan is het belangrijk dat deze getest wordt in de praktijk: in het onderwijs en de zorg. Dit gebeurt tijdens de proefinvoer. Dit levert input op voor de latere bredere implementatie van de richtlijn. Tijdens de proefinvoer werkt een groep gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg gedurende een afgebakende periode met de conceptrichtlijn. Het NJI ontwikkelt deze richtlijn.

Via de NVLF zijn logopedisten gezocht om mee te werken aan deze praktijktoets. Tessa Fennema Haitsma is hiervoor geselecteerd samen met haar maatje Maaike Lanting, die net als zij deel uitmaakt van het DyslexieNetwerk Pento (DNP).

Tessa: “Dankzij deze richtlijn kan er zorg- en onderwijsbreed worden samengewerkt. De richtlijn besteedt aandacht aan het werk van alle betrokkenen zowel in de zorg (logopedisten , psychologen en orthopedagogen), als in het onderwijs (leraren, intern begeleiders en remedial teachers). Als iedereen werkt op basis van dezelfde richtlijn