Log in

Het ministerie van OCW nodigt belanghebbenden zoals de logopedisten werkzaam in het onderwijs uit om te reageren op het wetsvoorstel, en gebruikt de reacties om het voorstel te verbeteren. Je kunt tot en met 18 juni aan de internetconsultatie meedoen.

De NVLF zal ook reageren op de internetconsultatie.

Lees hier het persbericht:

Persbericht: Sneller en vaker vast contract in onderwijs helpt leraar én leerling
Medewerkers op basisscholen en in het voortgezet onderwijs moeten straks