Log in
De Werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een format om de zichtbaarheid en vindbaarheid van preverbaal logopedisten in de eerste lijn te vergroten. Het resultaat is een interactieve kaart met stippen voor iedere locatie waarop een preverbaal logopedist gevestigd is.
Redactie

Ouders van jonge kinderen met eet- en drinkproblemen kunnen nu via de website www.prelogopedie.nl op deze interactieve kaart de dichtstbijzijnde preverbaal logopedist vinden en deze benaderen met hun (hulp)vraag.

Ook voor verwijzers is de kaart een uitkomst. Verwijzers kunnen ouders wijzen op de interactieve kaart, of samen met ouders op zoek gaan naar een preverbaal logopedist in de eerste lijn, die de behandeling aan huis kan voortzetten na ontslag van een kind uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Ben je lid van de Landelijke Werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen (en heb je je lidmaatschap betaald) en sta je nog niet vermeld op de zoekkaart? Dan kun je hiervoor contact opnemen met je regiocoördinator.