Log in

Na maanden van onderhandelingen is vrijdagavond 16 september het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn: Federatie Medisch Specialisten, Actiz, De Nederlandse GGZ, InEen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft op dit moment als enige partij nog niet ingestemd met het akkoord. In onze vorige nieuwsbrief schreven we uitgebreid over wat het IZA betekent voor logopedisten en wat de rol van De NVLF is bij de totstandkoming. Lees meer in voorgaand nieuwsbericht:  IZA: wat betekent het zorgakkoord voor logopedie? – NVLF

Onze adviseurs van public affairsbureau EPPA, dat de NVLF ondersteunt bij de politieke belangenbehartiging, hebben een eerste analyse