Log in

Een logopedist geeft een cliënt regelmatig oefeningen mee om thuis te doen. Daarbij moeten de cliënten iets oefenen wat ze nog niet kunnen, dus dat is vaak niet leuk of moeilijk. Door spelelementen toe te voegen kunnen cliënten uitgedaagd worden en gemotiveerd blijven om hun oefeningen te doen.

Op dinsdag 7 september 2021, van 19.00 tot 20.30 uur, organiseert de NVLF de derde inspiratiesessie. Het thema van deze sessie is Gamification. Tijdens dit webinar geven Rob Zwitserlood en Olivier Hokke je een beter zicht op wat gamification is en wat het kan betekenen in jouw dagelijkse werk.

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de Hogeschool