Lees verder

Een logopedist geeft een cliënt regelmatig oefeningen mee om thuis te doen. Daarbij moeten de cliënten iets oefenen wat ze nog niet kunnen, dus dat is vaak niet leuk of moeilijk. Door spelelementen toe te voegen kunnen cliënten uitgedaagd worden en gemotiveerd blijven om hun oefeningen te doen.

Op dinsdag 7 september 2021, van 19.00 tot 20.30 uur, organiseert de NVLF de derde inspiratiesessie. Het thema van deze sessie is Gamification. Tijdens dit webinar geven Rob Zwitserlood en Olivier Hokke je een beter zicht op wat gamification is en wat het kan betekenen in jouw dagelijkse werk.

Rob Zwitserlood is senior onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de Hogeschool Utrecht. Olivier Hokke is co-founder, designer en developer bij Game Tailors.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod komen:

  • Effectiviteit van gebruik van games in de logopedie
  • Psychologische theorieën Gamification
  • Concrete toepassing binnen project ZINnig en de ontwikkelde game WaanZINnig
  • Wat kan gamification in de toekomst voor logopedisten en cliënten betekenen?
  • Wat is de toegevoegde waarde van gamification voor logopedisten en cliënten?

Deze webinar is geaccrediteerd voor 1,5 punt.

Meld je hier aan voor het webinar; Inspiratiesessie Gamification.

NVLF SPIL en  Inspiratiesessies
Om innovatieve ideeën te faciliteren lanceerde de NVLF vorig jaar maart 2020 het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL). Hiermee willen we bereiken dat innovatieve ideeën van logopedisten opgepakt en uitgevoerd worden. Ook in 2021 wordt het stimuleringsprogramma aangeboden. Dit jaar voegen we daar een aantal online Inspiratiesessies aan toe, waarin logopedie gerelateerde en niet logopedie gerelateerd innovaties worden gepresenteerd.