Log in

Werknemers in de jeugdzorg voeren de komende tijd collectieve acties om kracht bij te zetten voor een goede nieuwe Cao Jeugdzorg. De onderhandelingen liepen vast op 26 oktober, waarna de vakbonden op 3 november een ultimatum stelden aan Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland gaf in haar reactie aan niet in te kunnen gaan op de eisen. Dat betekent dat collectieve acties onvermijdelijk zijn. Samen met jeugdzorgprofessionals zet FBZ komende tijd kracht bij richting werkgevers dat een goede cao voor de jeugdzorg echt nodig is.

Met de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen heeft FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals die mede namens de NVLF onderhandelt over de Cao Jeugdzorg, allereerst een Sinterklaasactie op touw gezet. Ter inspiratie het gedicht dat logopedisten die in de jeugdzorg werken, eventueel samen met collega’s, kan gebruiken om bijvoorbeeld aan te bieden