Log in
De NVLF werkt in PPN verband samen met de NHG aan de “Ontwikkeling Richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts/specialist en paramedicus”. Het doel van de richtlijn is om veilige en adequate informatie-uitwisseling tussen artsen en paramedici vast te leggen. Om inzicht te krijgen in de gangbare praktijksituatie verzoeken we jullie een vragenlijst in te vullen.

Het is in deze fase van het project van belang zicht te krijgen op de huidige manier van informatie-uitwisseling tussen de specialist/huisarts en paramedicus. Daarbij gaat het om informatieoverdracht  niet alleen in de eerste lijn maar ook om de informatieoverdracht tussen de tweede en de eerste lijn.

We willen graag inzicht krijgen in de gangbare praktijksituatie. Daarvoor nodigen we je uit om deze enquête in te vullen. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De resultaten zullen we meenemen in ons overleg over de ontwikkeling en implementatie van de HASP-paramedicus.

Bij voorbaat veel dank voor het invullen van de vragenlijst!