Log in

Op 1 december 2021 loopt de huidige Cao GGZ af. Dit betekent dat FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, die onder andere namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao’s in de zorg, de komende tijd haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao.  Daarvoor vragen zij jouw input. 

Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kun jij, als lid van onze vereniging die bij cao-partij FBZ is aangesloten, onderwerpen aandragen. Ervaar je bijvoorbeeld knelpunten in jouwarbeidsvoorwaarden? Of zijn er andere punten waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Laat het ons uiterlijk 1 oktober 2021 weten via dit formulier.  

<