Lees verder

Op 1 december 2021 loopt de huidige Cao GGZ af. Dit betekent dat FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, die onder andere namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao’s in de zorg, de komende tijd haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao.  Daarvoor vragen zij jouw input. 

Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kun jij, als lid van onze vereniging die bij cao-partij FBZ is aangesloten, onderwerpen aandragen. Ervaar je bijvoorbeeld knelpunten in jouwarbeidsvoorwaarden? Of zijn er andere punten waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Laat het ons uiterlijk 1 oktober 2021 weten via dit formulier.  

Wat gebeurt er met jouw input? 

Het bureau van de NVLF geeftjouw punten door aan FBZ, die op basis van alle input een opzet opstelt. Daarin worden bijvoorbeeld onderwerpen als scholing, werkdruk en salarisbepalingen opgenomen. 

De onderhandelingen voor de nieuwe Cao GGZ starten naar verwachting in november. Gedurende het cao-proces kun je het verloop volgen via de website en de nieuwsbrief van de NVLF. Ligt er eenmaal een akkoord, dan stellen wij je in de gelegenheid jouw mening kenbaar te maken. Alleen als een meerderheid van de achterban instemt, wordt een akkoord omgezet in een cao.   

Klankbordgroep 

Zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen speelt de klankbordgroep voor de Cao GGZ een belangrijke rol. De klankbordgroep denkt mee over de inzet en fungeert tijdens de onderhandelingen in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of FBZ de goede richting opgaat. De klankbordgroep vergadert zo vaak als nodig is, mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen. 

Ambitie 

De NVLF ambieert dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden.  Lees hier meer over deze ambitie.