Log in

Deze informatiebrief kunt u gebruiken voor patiënten die herstelzorg na Covid-19 willen ontvangen en toestemming voor inzage in hun gegevens moeten geven.

Covid- patiënten die logopedische zorg nodig hebben vallen onder de tijdelijke regeling Covid herstelzorg. Om van de regeling gebruik te mogen maken, moet de patiënt aan een paar voorwaarden voldoen. Die voorwaarden worden in de brief toegelicht.

De belangrijkste voorwaarde van deze regeling is dat  de patent verplicht is mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voordat u start met de behandelingen moet de patiënt (mondeling) toestemming geven voor het gebruik van de patiëntgegevens.

Andere voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de patiënt een verwijzing van de huisarts nodig heeft en dat de regeling tijdelijk