Log in
Het ADAP heeft vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd voor het invullen en beoordelen van accreditatieaanvragen voor bij- en nascholing.

De procedure voor het aanvragen van accreditatie voor intercollegiaal overleg blijft onveranderd.

Wil je weten wat er precies is veranderd, lees dan hier verder.