Log in
Zoals eerder gemeld, heeft een aantal paramedici vanuit verschillende disciplines besloten tot een actiedag op woensdag 3 juli 2019 in Den Haag om nogmaals aandacht te vragen voor de problemen die zij ervaren. Vanuit de logopedie is Ineke Hendriks contactpersoon. Zij heeft de NVLF gevraagd onderstaande informatie over de bijeenkomst door te geven.
Redactie

Praktische informatie Locatie: Koekamp (terrein vlak voor het Malieveld, net zoals vorig jaar 25 september, vlakbij uitgang Den Haag CS) Verzamelen tussen 8.30 en 9.00 uur; vertrek vanaf 9.00 uur. Tot 10.00 uur zijn er gesprekken met politici op het podium. Tussen 10.00 en 11.00 uur is er muziek op het podium.

Ineke Hendriks organiseerde eerder de protestbijeenkomst van logopedisten in Den Haag, waarbij een petitie werd aangeboden aan Tweede Kamerleden.

Algemeen

Het grootste belang van 3 juli ligt in het gegeven van de gezamenlijkheid van de paramedische beroepen en het aantal dat aanwezig zal zijn.

Belangrijk in het totaal:
Onze toon is positief, opbouwend en draait om de volgende kernen:

  • Ga van onze stoel af
  • Verminder de regel- en administratiedruk
  • Geef ons vertrouwen in ons vakmanschap
  • Geef een kostendekkend tarief zodat in de toekomst een sterke eerste lijn wordt geborgd
  • Het onderhandelingsakkoord is een start op de goede weg: we willen dit graag in daden