Log in

N.a.v. de recente ontwikkelingen rondom het onderzoek naar paramedische herstelzorg heeft het Zorginstituut alle informatie en documenten geüpdatet.

Begin van deze maand maakten het Zorginstituut en het ministerie van VWS bekend dat patiënten die herstellen van COVID-19 en een beroep doen op de herstelzorgregeling, niet verplicht zijn om in het onderzoek dat naar de paramedische herstelzorg gedaan wordt, vragenlijsten in te vullen als zij dat niet kunnen of willen. Wel moeten patiënten ermee instemmen dat hun behandelgegevens, zoals standaard verzameld door hun behandelaar, anoniem worden gebruikt voor het onderzoek. Mede door de druk vanuit de paramedische beroepsverenigingen zijn zij tot dit besluit gekomen.

Inmiddels is ook alle informatie op de website van het Zorginstituut, inclusief de Q&A en de informatiebrief voor patiënten, aangepast: