Log in

De NVLF ambieert dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden (ambitie 4). FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, onderhandelt onder andere namens de NVLF over verschillende cao’s in de zorg en heeft inzichtelijk gemaakt hoe een cao-proces in het algemeen verloopt.

De totstandkoming van een cao verloopt echter zelden hetzelfde. Dit hangt af van de precieze omstandigheden en ontwikkelingen. In de toelichting staat puntsgewijs een nadere toelichting. Tijdens de rode blokken worden de logopedisten die onder de betreffende cao vallen betrokken.

Download de infographic en de toelichting.