Log in

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. De NZa verwerkt deze stijging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren. 

Voor sectoren waar vrije prijzen gelden zoals logopedie stelt de NZa geen tarieven vast. De NVLF vertrouwt erop dat de zorgverzekeraars voor logopedie de stijging van de prijsindexcijfers op een passende manier vertalen in hun tariefsaanbod.

VGZ heeft nav het verzoek van VWS de praktijkhouders geïnformeerd dat zij daarom later de overeenkomst gaan aanbieden.